آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-کیریاتان (بیستمین پادشاه نومه نور)

تار-کیریاتان (بیستمین پادشاه نومه نور)

تار-کیریاتان بیستمین پادشاه نومه نور بود که به عنوان کشتی ساز و ماجراجویی بزرگ از وی یاد شده است که منابع و گنجینه های سرزمین میانه را غارت کرده و با خود به نومه نور بازگرداند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...