آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - داستان اندوه (نارن ای هین هورین)

داستان اندوه (نارن ای هین هورین)

داستان اندوه از نامهای نارن ای هین هورین، داستان فرزندان هورین است که داستان سرنوشت غمبار تورین تورامبار و خواهرش نیه نور را ذکر می کند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...