آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Zirak

آرشیو برچسب: Zirak

زیراک

کوتاه شده زیراک زیگیل، نام دورفی برای کوهستانی که دیگر نژادها به آن کلبدیل یا سیم کوه گویند.

ادامه مطلب »