آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Windfola

آرشیو برچسب: Windfola

ویندفولا (مرکب درن‌هلم)

اسب خاکستری که آن سوار روهانی که نامش از زبان خود ایشان می‌آمد و به معنی فرزند باد بود. وینفولا اسبی بود که در ائووین را با ظاهری مبدل تحت اسم درن‌هلم، مایل‌ها از دون‌هارو تا دشت‌های پله‌نور با خود برد و پنهانی مریادوک برندی‌باک نیز با آن‌ها بود. ویندفولا در نبرد پله‌نور در خدمت روهیریم بود ولی با هجوم ...

ادامه مطلب »