خانه - آرشیو برچسب: Widow Rumble

آرشیو برچسب: Widow Rumble

بیوه رامبل (یاری دهنده‌ی مرموز استاد گمجی)

«فرودو گفت: «اگر هنوز نمی‌خواهی بیایی نیازی نیست. ولی می‌دانی که استاد همین‌جا دم دست است و بیوه‌ رامبل خوب از او نگهداری می‌کند.»

-بازگشت شاه، کتاب ششم، فصل نه، لنگرگاه‌های خاکستری

پدر سم، استاد هام‌فست در سال ۲۹۲۶ دوران سوم به دنیا آمد پس در سالی که جنگ حلقه تمام شد، در سال ۳۰۱۹ نود و سه ساله بود. در سنین پیری، بیوه‌ی رامبل، یاری دهنده‌ی مرموز او بود. فردی که تقریباً هیچ کجای دیگر نشانی از وی نیست. (گرچه به مدد منابع دیگر می‌دانیم که اون پیرزن هابیتی بوده.) شاید یکی از همسایه‌های استاد در کوچه‌ی جدید زیر تپه‌ی هابیتون بوده باشد.