آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Tom Bombadil

آرشیو برچسب: Tom Bombadil

تام بامبادیل (ارباب)

عهد: مطمئنا بسیار پیر بود و احتمالا هم فناناپذیر و نامیرا بود نژاد: نامشخص شاخه: نامشخص نام های دیگر: فورن، لارواین بن-آدار، اورالد القاب: پیرترین، ارباب تام بامبادیل که الفها او را لارواین بن-آدار یعنی پیرترین و بدون پدر می خواندند، موجودی اسرارآمیز و قدرتمند بود که در دره ویتی ویندل در شرق شایر می زیست. ماهیت وجودی تام هرگز ...

ادامه مطلب »