آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Tol Eressëa

آرشیو برچسب: Tol Eressëa

تول اره سئا (جزیره تنها)

عهد: بر اثر ویرانی چراغ ایلوین در زمانهای بسیار دور ایجاد شد و سه دوران پیش از تاریکی والینور برای انتقال الدار به آمان مورد استفاده قرار گرفت و از آن پس نیز جزئی از سرزمین فناناپذیر باقی ماند مکان: در ابتدا در میان دریای بزرگ سرگردان بود ولی سرانجام در ساحل شرقی آمان ثابت شد محل: مسکونی آوالونه معنی: ...

ادامه مطلب »