خانه - آرشیو برچسب: Tol Eressea

آرشیو برچسب: Tol Eressea

تول اره سئا (جزیره تنها)

عهد: بر اثر ویرانی چراغ ایلوین در زمانهای بسیار دور ایجاد شد و سه دوران پیش از تاریکی والینور برای انتقال الدار به آمان مورد استفاده قرار گرفت و از آن پس نیز جزئی از سرزمین فناناپذیر باقی ماند
مکان: در ابتدا در میان دریای بزرگ سرگردان بود ولی سرانجام در ساحل شرقی آمان ثابت شد
محل: مسکونی آوالونه
معنی: جزیره تنها
تلفظ: to’l ere’sse-a
یادداشت: نام این جزیره معمولا به طور خلاصه، اره سئا گفته می شود

تول اره سئا، جزیره تنهای الفهای آمان بود. دورانهای طولانی پیش از طلوع خورشید و ماه، اولمو الفها را بر روی این جزیره به والینور آورد. عده ای کثیر از الفها نیز هنوز بر این جزیره، در دیدرس قلمرو قدسی می زیستند.