آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Third Age

آرشیو برچسب: Third Age

دوران سوم (واپسین دوران سالهای دور)

عهد: ۱ د.س. تا ۲۴ مارس ۳۰۲۱ د.س دوران سوم، بیش از چهار هزار سال پس از اولین طلوع ماه، در اولین سال از دوران اول آغاز گشت. در میان دورانهای گذشته، از این دوران بیش از بقیه اطلاعات مستند داریم زیرا که اتفاقات هابیت و ارباب حلقه ها’ در اواخر این دوران اتفاق افتادند. دوران سوم با سرکوب قیام سارون ...

ادامه مطلب »