آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ted Sandyman

آرشیو برچسب: Ted Sandyman

تد سندی من (پسر آسیابان هابیتون)

تد سندی من پسر سندی من، آسیابان هابیتون بود که در زمان جنگ حلقه تحت تاثیر لوتو ساکویل بگینز قرار گرفت و بعدها با دستگاه شارکی همدست شد.

ادامه مطلب »