آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Taras-ness

آرشیو برچسب: Taras-ness

تاراس-نس (دماغه ای که وینیامار بر روی آن ساخته شده بود)

تاراس-نس دماغه کوه تاراس بر سواحل سرزمین نوراست بود. تورگان کاخ اصلی اش یعنی وینیامار را در این مکان بنا نهاده بود.

ادامه مطلب »