آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Tar-Elendil

آرشیو برچسب: Tar-Elendil

تار-الندیل (چهارمین پادشاه نومه نور)

تار-الندیل پسر تار-آماندیل و چهارمین شاه نومه نور بود. تار-الندیل پادشاهی فرهنگ دوست و دانشور بود. دختر بزرگ او سیلمارین نام داشت که پادشاهان آندونیه از نسل وی بودند. با این وجود جانشینی تار-الندیل به سومین فرزند و تنها پسرش رسید که تار-منلدور نام گرفت.

ادامه مطلب »