آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Robin Smallburrow

آرشیو برچسب: Robin Smallburrow

رابین اسمال بارو (یکی از داروغگان شایر)

یک هابیت از منطقۀ هابیتون در قلب شایر شخصی که خودش را شش سال قبل از جنگ حلقه به عنوان یک داروغه جا زد. او در وقایع جنگ گرفتار شد و توسط کلانتر شرور بگ اند به خدمت وادار شد.

ادامه مطلب »