خانه - آرشیو برچسب: Porto Baggins

آرشیو برچسب: Porto Baggins

پورتو بگینز (دومین پسر پوسکو بگینز)

دومین فرزند و کوچک‌ترین پسر پوسکو بگینز و گیلی براون‌لاک. خویشاوندی بسیار دوری با بیل‌بو یا فرودو بگینز داشت. (نزدیک‌ترین خویشی که مشترک بین آن‌ها پدر پدر پدربزرگ بالبو‌ بگینز بود.) با این حال، او نیز در شمار «یک قراص» که به مهمانی تولد معروف بیل‌بو، مهمانی که بیل‌بو در خلال آن، شایر را ترک کرد دعوت شده بود. پورتو، در میانه‌ی قرن چهاردهم، برابر با تقویم شایر به دنیا آمد و بدین ترتیب در زمان مهمانی، پنجاه و سه سال داشت.