آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Pimple

آرشیو برچسب: Pimple

آبله‌رو (نامی که روی لوتو سکویل-بگینز گذاشته بودند)

لوتو، تنها پسر اوتو و لوبلیا سکویل-بگینز بود. هابیت محبوبی نبود و بیشتر او را با نام تمسخرآمیز «آبله‌رو» می‌شناختند. پس از مرگ پدرش در سال ۳۰۱۲ دوره‌ی سوم، کشتزار علف چپق، در فاردینگ جنوبی را به ارث برد و شروع به تجارت با مناطق جنوب شایر کرد. بعدها معلوم شد که با آیزنگارد ارتباط برقرار کرده و علف چپق ...

ادامه مطلب »