آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Nurtalë Valinóreva

آرشیو برچسب: Nurtalë Valinóreva

نورتاله والینوره‌وا (پنهان گشتن والینور)

بعد از آنکه ملکور دو درخت را نابود ساخت و والینور را تاریک کرد، والار مصمم به حفظ قلمرو خویش از نابودی شدند و استحکامات دفاعی را در برای حملات احتمالی در آینده افزایش دادند. قلل کوه های محافظ شرقی، پلوری، پرشیب گشت تا دسترسی به ارتفاعات غیر ممکن گردد و نگهبانان دایمی در طول آن قرار داده شدند و ...

ادامه مطلب »