خانه - آرشیو برچسب: Núath

آرشیو برچسب: Núath

نوات (بیشه‌ای در جنوب نوراست)

سرزمین جنگلی که در طول کوهپایه‌های جنوبی ارد وترین تا جنوب نوراست ادامه می‌یابد. درختان بیشه‌ی نوات از سرچشمه‌ی رود ننینگ در شرق تا دوردست‌ها و بالادست سرچشمه‌ی رودخانه‌های گین‌‌گلیت و ناروگ گسترده بود. تور و ورونوه به هنگام سفر از والیمار به گوندولین در شرق از میان این بیشه عبور کردند. گرچه مکان بیشه‌ی نوات به خوبی مشخص است نمی‌توان آن را بر روی نقشه‌ی منتشر شده در سیلماریلیون پیدا کرد.

نکته:

  1. به نظر می‌رسد که عناصر تشکیل دهنده‌ی این اسم، به معنای «پایین» و ath به معنای «تعداد زیاد – دسته» ‌باشد اما مشکل بتوان تشخیص داد چگونه این دو لغت با یکدیگر جور شده‌اند. لغت معمولاً تداعی کننده‌ی پایین آمدن یا غروب خورشید در غرب است و بنابراین معنی آن می‌تواند این‌گونه باشد که این بیشه‌ها در غرب بلریاند روییده‌اند.