خانه - آرشیو برچسب: Northern Dúnedain

آرشیو برچسب: Northern Dúnedain

دونه‌داین شمال (دونه‌داین آرنور و نوادگان آنان)

دو پادشاهی توسط الندیل پایه‌گذاری شد و در اصل پسرانش را برای شکل‌دهی دو بخش بزرگ مردمان دونه‌داین در نظر گرفته بود تا نقش پادشاه والامقام آنومیناس را ایفا کنند. اما این موضوع میسر نشد. مرگ ایزیلدور، پسر الندیل در شبیخون دشت‌های گلادن، سبب سوق دادن به سلسله اتفاقاتی شد که موجب جدایی آرنور در شمال از گوندور در جنوب شد و دو پادشاهی مسیر متفاوتی را در تاریخ ادامه دادند.

آرنور، پادشاهی شمالی دونه‌داین مستقیماً توسط وارثان ایزیلدور رهبری می‌شد که شروع آن والاندیل کوچک‌ترین پسر او بود. اگرچه دودمان دونه‌داین شمالی مستقیماً به پادشاه برین می‌رسید، اما قلمرویی پرآشوب بود. اختلافات داخلی و جنگ با آنگمار آرنور را ضعیف و نهایتاً نابود ساخت. دونه‌داین شمال به تدریج کم شدند و به مردمی سرگردان تبدیل گشتند.

با این وجود، تبار ایزیلدور در سرکردگان دونه‌داین ادامه پیدا کرد. آراگورن دوم وارث ایزیلدور، سی و نه نسل پس از او، کسی بود که پادشاهی دونه‌داین را بعد از سه هزار سال بار دیگر متحد و یکپارچه ساخت.