خانه - آرشیو برچسب: North-realm

آرشیو برچسب: North-realm

پادشاهی شمالی (آرنور، پادشاهی شمالی دونه‌داین)

این نام در بعضی مواقع هم معنی «پادشاهی شمال» است. هر دو نام، اشاره به آرنور دارند، پادشاهی بزرگی که در سال ۳۳۲۰ دوران دوم توسط الندیل و آوارگان نومه‌نور شکل گرفت. در سال‌های اولیه، پادشاهی شمال قدرت زیادی داشت و الندیل، شاه برین بود. در حالی که پادشاهی جنوب در گوندور، به طور مشترک توسط پسرانش ایزیلدور و آناریون اداره می‌شد. پس از مرگ الندیل در نبرد آخرین اتحاد و اندکی بعد وارث او ایزیلدور، تنها بازمانده خاندان برای پادشاهی شمال پسر جوانش والاندیل بود. این زمان دو پادشاهی آرنور و گوندور از یکدیگر جدا شدند و گرچه عاقبت والاندیل پادشاهی خود را پایه گذاری کرد، تنها بر آرنور حکمرانی نمود.

پادشاهی شمال حتی یک هزاره هم در دوره‌ی سوم عمر نکرد. با مرگ دهمین پادشاه، ائارندور، اختلاف عقیده بین پسرانش افزایش یافت و نهایتاً قلمرو به سه پادشاهی تقسیم گشت. دوره‌ای از جدایی و جنگ در گرفت و در سال ۱۹۷۴ دوران سوم، آرتداین آخرین پادشاهی باقی مانده از آرنور، مورد هجوم قرار گرفته و از بین رفت. در سال‌های پایانی دوران سوم، برای بیش از هزار سال پادشاهی شمال وجود نداشت.