خانه - آرشیو برچسب: Nogrod

آرشیو برچسب: Nogrod

نوگرود (دژ باستانی دورف‌ها)

قلمروی جنوبی دورف‌ها، در کوه‌های آبی طی دوران نخست؛ قلمروی دیگر ایشان، بله‌گوست بود.

نکات:

  1. با در نظر گرفتن سالنامه‌ی خاکستری در کتاب یازدهم تاریخ سرزمین میانه، دورف‌ها نخستین بار حدوداً سال ۲۵۰ والایی (نزدیک به ۲۳۹۵ سال خورشیدی) پیش از بازگشت نولدور در کوه‌های آبی پدیدار شدند و کمی بعد، اقامتگاه‌ها و دژهای زیرزمینی بزرگی خود را ساختند.
  2. فایربرد (The Firebeards) و برودبیم (the Broadbeams)، دو دودمان دورفی بودند که در کوه‌های آبی با یکدیگر همکاری و رابطه داشتند (آدمیان و دورف‌ها- جلد دوازدهم تاریخ سرزمین میانه). پس علی‌الظاهر، قلمروی نوگرود توسط یکی از آن دو بنا شده  و نشانه‌های کوچکی وجود دارد که قوم فایربرد (ریش‌آتشین‌) ساکنان آن بودند.
  3. نام اصلی نوگرود، Novrod (نورود) بوده است که به معنای سکونت‌گاه‌های گود افتاده و تو رفته است (لذا به هالوبولد ترجمه شد). اما با گذشت سال‌ها، جزء nov- از استفاده‌ی عمومی افتاد و نهایتاً با کلمه naug (به معنای دورف) که رایج‌تر است جایگزین شد.