آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Nen Hithoel

آرشیو برچسب: Nen Hithoel

نن‌هیتوئل (دریاچه‌ی بزرگ و سرچشمه‌ی آبشار رائوروس)

دریاچه‌ی بزرگ بیضی شکلی که در میانه‌ی مسیر رودخانه آندویین قرار گرفته و از میان دروازه های آراگونات در شمال وارد رودخانه شده و سپس در آب‌های خروشان آبشار رائوروس در حدود بیست مایلی جنوب می‌ریزد. بر گرداگرد دریاچه که نامش را به «آب سرد مه‌ گرفته» ترجمه می‌کنند تپه‌های سنگی و خاکستری امین موییل  قرار داشت. دو تپه سنگی ...

ادامه مطلب »