خانه - آرشیو برچسب: Needlehole

آرشیو برچسب: Needlehole

نیدل‌هول (روستایی در شمال غرب شایر)

روستای کوچکی در مناطق دورافتاده شمال غرب شایر. قطعاً این روستا، با فاصله اندکی از مرزهای فاردینگ شمالی در محدوده‌ی فاردینگ غربی قرار داشت. جز دهکده‌ی نوباتل در غرب، نیدل‌هول همسایگان چندانی نداشت.

 احتمالاً نزدیک‌ترین شهری که اندازه‌ی قابل ملاحظه‌ای داشت در فاصله‌ی سی مایلی جنوب آن قرار داشت که شهر وی‌میت بود. نیدل‌هول با مسیری پر پیچ و خم به وی‌میت متصل می‌شد که عریض‌ترین گردش جاده در ناحیه‌ای بود که می‌بایست از باتلاق راشاک اجتناب می‌کردند. باتلاقی که دقیقاً در جنوب نیدل‌هول قرار داشت.

به نظر می‌رسد که نام نیدل‌هول صرفاً از دو عبارت پایه ای needle و hole مشتق شده باشد و از قرار معلوم، به چاله‌ای کوچک یا حفره‌ای در منطقه اشاره دارد. این که گودال طبیعی بوده با به وسیله‌ی هابیت‌ها در این ناحیه حفر شده محل حدس و گمان است.