آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Near Harad

آرشیو برچسب: Near Harad

هاراد نزدیک (سرزمین‌های جنوب هارنن)

قلمروی نامعینی در جنوب گوندور و موردور، آن سوی رود هارنن. در تاریخ سرزمین میانه اندکی در مورد آن گفته شده است به جز آنکه مردمانش با خاند و با ارابه سواران همکاری داشته‌اند تا در دوران حکومت شاه اوندوهر، گوندور را براندازند. اهالی گوندور انتظار چنین حمله‌ای را داشتند و اوندوهر سپاه جنوبی را جهت دفاع از سرزمین‌های خویش ...

ادامه مطلب »