خانه - آرشیو برچسب: Nan Elmoth

آرشیو برچسب: Nan Elmoth

نان الموت (جنگلی در کرانه‌ی رود کلون)

بیشه‌ای تاریک و قدیمی در کرانه‌ی رود کلون در شرق بلریاند، جایی بود که تین‌گول با ملیان دیدار کرد و سال‌های زیاد پس از آن این جنگل، محل سکونت ائول، الف تاریک گشت.[۱][۱] تقریبا وسط جنگل، دریاچه‌ی کوچکی وجود داشت (به نامِ گلادوئیال – کتاب یازدهم تاریخ سرزمین میانه)که خانه ائول محسوب می‌شد. ظاهراً از روی همین حوضچه بود که نام مذکور بر بیشه اطلاق شد. در ضمیمه‌ی زبان‌شناسی کتاب سیلماریلیون، کریستوفر تالکین بیان می‌کند که عبارت moth را می‌توان به «شفق» یا «غروب» تفسیر کرد اما ظاهراً برای کلمه نان الموت مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.