خانه - آرشیو برچسب: Nameless Things

آرشیو برچسب: Nameless Things

موجودات بی‌نام (مخلوقات ناشناخته در اعماق جهان)

«بسیار بسیار پایین‌تر از عمیق‌ترین مسکن دورف‌ها، موجودات مجهولی دنیا را می‌جوند.»

گندالف، دو برج، کتاب نخست، سوار سفید

مخلوقات پنهان و باستانی در اعماق تاریک جهان سکنی گزیده‌اند. گندالف در اعماق موریا به آن‌ها برخورد اما از آن‌ها هیچ به همراهان خود نگفت. تمام آن‌چه می‌دانیم این است که تونل‌های تاریکی را در اعماق زمین جویده‌اند که گندالف از میان آن‌ها از عمق پرتگاه زیر خزد-دوم فرار کرد.[۱]

 


[۱] گندالف در خصوص این موجودات می‌گوید «حتی سائورون نیز از آن‌ها خبر ندارد. این موجودات از او نیز پیرتر هستند.» ( دو برج، کتاب نخست، سوار سفید). سائورون از خود جهان نیز پیرتر بود پس این موضوع نمی‌تواند درست باشد مگر آن که منظور گندالف اشاره به آن باشد که موجودات بی‌نام مذکور مایار هستند (که به نظر می‌رسد نسبتاً نامعقول است). با این وجود کاملاً واضح است که آن‌ها موجوداتی بسیار باستانی هستند.