آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Náin II

آرشیو برچسب: Náin II

نایین دوم (جانشین اویین)

پادشاه خاندان دورین، که جانشین اوین بود. هنگامی که دورف‌های دورین در کوهستان خاکستری زندگی می‌کردند راهبر ایشان بود. اواخر سلطنت او اژدهایان به جنوب فرودویت آمد و به دورف‌ها هجوم آوردند. ناین دوم وقتی ۲۴۷ ساله بود مرد و ۹۷ سال به عنوان پادشاه حکومت کرد. جانشین او پسر ارشدش داین شد، کسی که شاه داین اول به شمار می‌رفت.

ادامه مطلب »