آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Mosco Burrows

آرشیو برچسب: Mosco Burrows

ماسکو باروز (فرزند ارشد مایلو باروز)

بزرگ‌ترین از میان چهار فرزند مایلو بارو و پیونی بگینز. ماسکو دورترین خویشاوند بیل‌بو و فرودو بگینز محسوب می‌شد. هنگام حضور در مهمانی غیرمنتظرۀ مشهور بیل‌بو بگینز تنها چهارده سال داشت. هنگام نبرد حلقه، او تقریباً به بلوغ رسیده بود اما مدرکی در دست نیست که نشان دهد در آشفتگی‌های شایر آن دوران نقشی داشته است یا خیر.

ادامه مطلب »