آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Merimas Brandybuck

آرشیو برچسب: Merimas Brandybuck

مریماس برندی‌باک (بزرگ‌ترین فرزند مارماداس برندی‌باک)

بزرگ‌ترین فرزند از سه فرزند مارماداس برندی‌باک است. مریماس از نسل مریادوک بود و درواقع یک سال از مری بزرگ‌تر بود. اگرچه نسل اجداد مریماس پس از زمان مارمادوک خود رأی، چهار نسل قبل، از اربابان باک‌لند جدا شدند با این حال این دو یعنی مریادوک و مریماس از خویشاوندان دور یکدیگر به حساب می‌آیند. مریماس در جشن تولد بیل‌بو ...

ادامه مطلب »