آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Mansbane

آرشیو برچسب: Mansbane

بلای جان انسان (اسبی که به زندگی لئود پایان داد)

اسب سفیدی از سرزمینهای نزدیک سرچشمه آندوین، که زمانی که کره اسب بود توسط مردان ائوتئود اسیر شد، و به اسبی مغرور تبدیل شد که گفته میشد هرگز رام نمیشود. فرمانروای ائوتئود در آن زمان لئود بود که تصمیم گرفت خودش این اسب را رام کند. وقتی این کار را انجام داد اسب او را با خود برد و به ...

ادامه مطلب »