آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Madoc ‘Proudneck’ Brandybuck

آرشیو برچسب: Madoc ‘Proudneck’ Brandybuck

مادوک برندی باک گردن فراز (جانشین گورمادوک «گود کن»)

بزرگترین پسر گورمادوک “گود کن”، مادوک صاحب عنوان ارباب باکلند بود. از مادوک چیز کمی میدانیم اما لقب “گردن فراز” نشان دهنده خوی مصمم و با اراده او بوده است. او با هانا گلدورتی ازدواج کرد و پسرش مارمادوک برندی باک جانشین او گشت.

ادامه مطلب »