آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Kelvar

آرشیو برچسب: Kelvar

کلوار (موجودات زنده ی متحرک)

کلمه ای الفی که احتمالا از ریشه ی “کِل” مشتق شده به معنی “رفتن” یا “دویدن”. این کلمه را یاوانا ی والا به کار برد که می خواست به قسمتی از قلمرو ی طبیعتش اشاره کند که توانایی حرکت کردن یا فرار کردن داشتند. در مقابل این کلمه “اولوار” قرار دارد که به معنی جاندارانی است که در زمین ریشه ...

ادامه مطلب »