آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Greenhand Family

آرشیو برچسب: Greenhand Family

خاندان سبزدست (باغبانان هابیتون)

خانواده‌ای که از معدود نسل‌های هولمن سبزدست، باغبان هابیتون هستند. آخرینِ سبزدستان گویا نوۀ هولمن و هم اسم او، هولمن سبزدست بود اما سنت باغبانی خانواده را شاگرد او، هام‌فست گمگی ادامه داد.

ادامه مطلب »