آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Gorbulas Brandybuck

آرشیو برچسب: Gorbulas Brandybuck

گوربولاس برندی‌باک (پسر اورگولاس برندی‌باک)

عضوی از خانواده برندی‌باک که هم نسل ارباب روریماک و همچنین پریمولا مادر فرودو بگینز بود. گوربولاس خود از نسل اربابان باک‌لند بود. پدربزرگش مرمادوک خودرأی بود و پدرش اورگولاس در بین ۴ فرزند مرمادوک از همه کوچک‌تر بود. گوربولاس خود یک پسر به نام مارماداس و ۳ نوه داشت.

ادامه مطلب »