آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Golden Tree

آرشیو برچسب: Golden Tree

درخت زرین (لائوره‌لین والینور)

یکی از دو درخت والینور که در تپه‌ی ازه‌لوهار در خارج از دروازه‌های والمار قرار داشت. جوان‌تر در میان دو درخت، گل‌های لائوره‌لین در خوشه‌هایی از شاخه‌هایش می‌افتاد مانند درخت پروانه، اما درخشنده با نورهای طلایی قدرتمند و چکه‌های سوسوزننده‌ی شبنم. درخت زرین لائوره‌لین در طول سال‌های درختان به والینور روشنایی می‌بخشید؛ ولی به وسیله‌ی ملکور و اونگولیانت در اوقاتی ...

ادامه مطلب »