آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Gardner Family

آرشیو برچسب: Gardner Family

خانواده باغبان (اعقاب سام‌وایز گمگی باغبان)

خانواده‌ا‌ی هابیت که از اولاد سام گمگی هستند. نامشان را از شهرتشان، باغبانی و به خصوص دوباره آباد کردن شایر پس از جنگ حلقه گرفته‌اند. باغبانان در دورۀ چهارم، تبدیل به یکی از مهم‌ترین خانواده‌ها در شایر شدند. اما در مورد خصوصیات آنها اطلاعات بسیار کمی در اختیار داریم. چیزی که قابل توجه است، تاثیر پیوستۀ آنها در امور هابیت‌های ...

ادامه مطلب »