آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Gammidge Family

آرشیو برچسب: Gammidge Family

خانواده گمیج (نام خانوادگی پیشینیان خانواده‌ی گمگی)

نام خانوادگی کم‌دوامی برای خانواده‌ای از هابیت‌های شایر؛ در واقع هاب گمیج تنها هابیتی است که این نام برایش ثبت شده است. این نام شکل تغییریافته‌ی نام زادگاه خانواده‌ی او، روستای گمویچ بود، که بعداً وقتی که هاب لقب گمیجی پیر را کسب کرد دچار تغییر بیشتری شد و به نام خانوادگی گمگی تبدیل شد.

ادامه مطلب »