آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Emyn Duir

آرشیو برچسب: Emyn Duir

امین دویر (کوهستان تاریک سبزبیشۀ بزرگ)

نام پیشین ارتفاعاتی که از غرب به شرق در بخش‌های شمالی جنگل سبز بیشه بزرگ (سیاه‌بیشه) کشیده شده بود. در آغاز هزاره دوم عصر سوم سایه‌ای شروع به گسترش در جنگل و کوهستان تاریک کرد. پس از گسترش سایه به کوهستان تاریک نام امین-نو-فوین (کوهستان سیاه‌بیشه) داده شد.

ادامه مطلب »