خانه - آرشیو برچسب: Draugluin

آرشیو برچسب: Draugluin

دراگلویین (نیای گرگ‌مردان)

گرگی که در خدمت سائورون بود و او را نیای گرگ‌مردان آنگ‌باند می‌خواندند. هوآن او را کشت و برن در جستجوی سیلماریل از پوستش به عنوان لباس مبدل استفاده کرد.

نکته:

در سیلماریلیون، دراگلویین، «ارباب و نیای گرگ‌مردان آنگ‌باند» (۱۹، در باب برن و لوتین) خوانده شده است. شاید بتوان آن را چنین تعبیر کرد که دراگلویین در اصل، سرمنشأ تمام انواع گرگ‌مردان بود. البته می‌توان آن را صرفاً به این معنی هم گرفت که او منشأ ظهور گرگ‌مردانی بود که در  آنگ‌باند زندگی می‌کردند در حالی که دیگران (مثلاً آن‌ها که در تول-این-گائروت بودند) خاستگاه متفاوتی داشتند.