آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Coron Oiolairë

آرشیو برچسب: Coron Oiolairë

کورون اویولایره (تپۀ تابستان بی‌‌‌پایان)

نامی از برای تپۀ سبز که در مقابل دروازه‌‌‌های غربی والمار، شهر والار در آمان، قرار داشت. بر روی این تپه بود که دو درخت والینور یعنی تلپریون و لائوره‌لین روییدند و نور درخشان طلایی و نقره‌‌‌ای رنگ خود را در سرتاسر سرزمین والار گستراندند. گرچه نور درختان به نوبت کم و زیاد می‌شد ولی با این وجود والینور هیچگاه ...

ادامه مطلب »