آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Celandine Brandybuck

آرشیو برچسب: Celandine Brandybuck

کلاندین برندی‌باک (خویشاوند دور مری برندی‌باک)

سومین و کوچک‌ترین فرزند سردیک برندی‌باک و هیلدا بریس‌گیردل. کلانداین (نام گل زرد رنگ ظریفی است) از نسل اربابان باک‌لند و در واقع ارباب گوربادوک بود. ما چیز زیادی از زندگی او نمی‌دانیم به جز اینکه به همراه والدین و برادرانش دودریک و ایلبریک در مهمانی خداحافظی بیلبو حضور داشتند.

ادامه مطلب »