آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Black Easterling-The

آرشیو برچسب: Black Easterling-The

شرقی سیاه (لقب خامول)

تاریخ‌ها: نزگول نخست در حدود سال ۲۲۵۰ دوران دوم دیده شدند، بنابراین خامول، شرقی سیاه، مدتی کوتاه پیش از این تاریخ زاده شده است؛ نزگول برای نخستین بار در حدود سال ۲۲۵۰ دوران دوم دیده شدند؛ در سال ۳۴۴۱ دوران دوم به تاریکی فرو رفتند؛ در حدود سال ۱۳۰۰ دوران سوم بار دیگر در سرزمین میانه پدیدار شدند؛ سرانجام در ...

ادامه مطلب »