خانه - آرشیو برچسب: Arvegil

آرشیو برچسب: Arvegil

آروگیل (یازدهمین پادشاه آرتداین)

وی وارث آرگلب دوم در آرتداین بود. در زمان حکومت پدرش، آروگیل اتفاقاتی را به چشم خویش دید که تاریخ سرزمین میانه را تغییر می داد، من جمله ی آنها، تاسیس شایر بود. وقتی طاعون بزرگ از جنوب آمد و اریادور را ویران کرد، او هشتاد و سه سال سن داشت ( که سن زیادی برای یک دونه داین نبود)، اما جایگاه پادشاهان در فورنوست، فقط کمی از طاعون تاثیر پذیرفته بود.

آروگیل برای مدت ۱۹۰ سال زیست، بسیار بیشتر از همه ی نوادگانش تا آراگورن. همانگونه که در ضمیمه ی کتاب ارباب حلقه ها آمده است، با توجه به اینکه هیچ یک از اجدادش کمتر از این سن نداشتند، به نظر می رسید که او به مرگ زودرس از دنیا رفته باشد. از تمام پادشاهان شمال، قبل از آروگیل، به جز آنهایی که در نبرد کشته شدند، فقط دو نفر بودند که کمتر از دویست سال سن داشتند: پدرش، آرگلب دوم و پدربزرگش، آرافور.