آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Arthórien

آرشیو برچسب: Arthórien

آرتورین (منطقه ای از دوریات شرقی)

شرقی ترین بخش جنگل های دوریات، سرزمینی باریک بود که از قسمت بزرگترِ جنگل رگیون بوسیله ی رودخانه ی آروس و از دشت های صاف در شرق، توسط کلون جدا شده بود. در زمان اولین نبرد از نبردهای بلریاند، بسیاری از بازماندگان ناندور از نبرد فرار کردند تا در دوریات، پناهنده شوند و در آتوریِن بود که بسیاری از آنها ...

ادامه مطلب »