آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Arkenstone

آرشیو برچسب: Arkenstone

گوهر آرکن (قلب کوه اره بور)

«مثل یک گوی بود با هزار وجه تراش خورده؛ مقابل نور آتش مثل نقره میدرخشید، مثل آب در برابر آفتاب، مثل برف زیر نور ستاره ها، مثل باران جلوی مهتاب!» هابیت – فصل ۱۲: خبرهای داخل گوهر بزرگی که مدتی پس از تاسیس قلمرو دورفها در اره بور،توسط تراین اول در اعماق کوه کشف شد و بازماندگانش آن را قلب ...

ادامه مطلب »