آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Argeleb I

آرشیو برچسب: Argeleb I

آرگلب اول (هفتمین پادشاه آرتداین)

پدر آرگلب، مالوگیل بود که در زمان حکومتش، نزگول در سرزمین میانه دوباره ظهور یافتند و قلمروی آنگمار را برای شکست باقی مانده‌ی آرنور، بنا نهاد. زمانی که آرگلب پس از پدرش به سلطنت دست یافت تا هنگامی که قلمروی خودش یعنی آرتداین تنها قلمرویی بود که توسط وارثان ایسیلدور حکمرانی می‌شد، اتحاد دوباره‌ی آن سه پادشاهی را در سر ...

ادامه مطلب »