خانه - آرشیو برچسب: Argeleb I

آرشیو برچسب: Argeleb I

آرگلب اول (هفتمین پادشاه آرتداین)

زمان: تولد: سال ۱۲۲۶ دوران سوم [۱]. مرگ: ۱۳۵۶ دوران سوم (او به مدت ۱۳۰ سال زیست). پادشاه آرتداین از سال ۱۳۴۹ دوران سوم (وی به مدت ۷ سال حکم راند).

نژاد: انسان

بخش: دونه داین

فرهنگ: آرتداین

خاندان: خاندان ایسیلدور

جایگاه: فورنوست اراین

معنی: احتمالا چیزی شبیه به پادشاه نقره ای معنا می‌دهد. [۲]

عناوین: وارث ایسیلدور، پادشاه آرتداین

پدر آرگلب، مالوگیل بود که در زمان حکومتش، نزگول در سرزمین میانه دوباره ظهور یافتند و قلمروی آنگمار را برای شکست باقی مانده‌ی آرنور، بنا نهاد. زمانی که آرگلب پس از پدرش به سلطنت دست یافت تا هنگامی که قلمروی خودش یعنی آرتداین تنها قلمرویی بود که توسط وارثان ایسیلدور حکمرانی می‌شد، اتحاد دوباره‌ی آن سه پادشاهی را در سر می‌پروراند. رودائور قویا مخالف با هدف آرگلب بود که در آن زمان توسط مردان تپه حکمرانی می‌شد که (همانطور که بعدها آشکار شد) متحدی برای قلمروی شاه جادوپیشه، آنگمار [۳]، شدند.

با توجه به روبرو شدن تهدید از سمت شرق، آرگلب استحکاماتی را در طول تپه های ودر به سمت شمال تا برج باستانی آمون سول [۴] در مرزهای شرقی خود ساخت. این مواجهه بزودی تبدیل به یک جنگ شد، اولین نبرد بین دونه داین و آنگمار و در همین نبرد بود که آرگلب بعد از فقط هفت سال پادشاهی، کشته شد. سلطنت پس از او به پسرش آرولگ اول، کسی که دشمن را وادار به عقب نشینی تا تپه های ودر کرد و حداقل برای مدتی، قلمروی اجدادش را حفظ کرد.

یادداشت:

  1. به نظر می‌رسد که تاریخ تولد آرگلب تنها در کتاب تاریخ سرزمین میانه جلد دوازدهم، بخش مردم سرزمین میانه آمده باشد که با این اوصاف این تاریخ را نمی‌توان بطور قطع، قابل اطمینان دانست.
  2. بخش ar- در نام آرگلب، همانگونه که در نام نوادگانش نیز مشاهده می‌شود، مبین نسل سلطنتی آن‌ها و ادعای آن‌ها بر پادشاهی بر تمام بخش‌های از دست رفته‌ی آرنور می‌باشد. المان –geleb معنی مشخصی ندارد، اما به نظر می‌رسد که از کلمه‌ی ‘celeb’ مشتق شده باشد که به معنای نقره است. این احتمال وقتی تقویت می‌شود که این حقیقت را بدانیم که نام وی در اصل «کله بریندول» بوده که شامل کلمه‌ی celeb به معنی نقره می‌باشد. بعدها کله بریندول توسط تالکین به آرگلب تغییر یافت.
  3. ما دقیقا نمی‌دانیم که کاردولان از آرگلب حمایت می‌کرد یا نه. حداقل این مطلب که کاردولان مخالف با اتحاد دوباره‌ی آرنور نبوده است و اینکه آنان به کمک پسر آرگلب، آرولگ اول آمدند و دشمنان آرتداین را به عقب راندند، برای ما آشکار می‌باشد.
  4. در طول سفر هابیت ها به ریوندل، آراگورن به هابیت ها می‌گوید «مردمان غرب اینجا زندگی نمی‌کردند (در تپه های ودر)؛ هرچند در سال‌های بعدی، مدتی از این تپه‌ها در مقابل نیروهای شیطانی که از آنگمار آمده بود، برای مدتی دفاع کردند.». «کتاب یاران حلقه، دشنه ای در تاریکی، کتاب اول، ص ۳۷۶، ترجمه‌ی رضا علیزاده.» که این مطلب، ارجاع مستقیمی است به استحکاماتی که توسط آرگلب در حدود ۱۷۰۰ سال قبل ساخته شده بود.