آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Araw

آرشیو برچسب: Araw

آراو (نامی برای اورومه در سرزمین میانه)

سیندار در سرزمین میانه، هیچ گاه از دریا عبور نکردند تا به والینور برسند و بنابراین برای تعداد کمی از والار نامگذاری کردند. یکی از والار برای آنها بسیار آشنا بود، والای نخجیرگر که آنها را که به تازگی در سواحل کوئی وینن، بیدار شده بودند، یافته بود. در آن روزگار قدیم، الدار به او نامی دادند که منعکس کننده ...

ادامه مطلب »