خانه - آرشیو برچسب: Arathorn I

آرشیو برچسب: Arathorn I

آراتورن اول (دوازدهمین سر کرده ی دونه داین)

تاریخ : تولد : ۲۶۹۳ از دوران سوم مرگ : ۲۸۴۸ از دوران سوم (او ۱۵۵ سال زیست). فرماندهی دونه داین از سال ۲۷۸۴ دوران سوم (به مدت ۶۴ سال حکم راند)
نژاد: انسان
بخش : دونه داین
فرهنگ : دونه داین شمال
خانواده : خانه ی ایسیلدور
معنی : ارباب عقاب یا عقاب سلطنتی
عناوین : فرمانده ی دونه داین، فرمانده ی شمال، وارث ایسیلدور

پسر فرمانده آراسویل کسی که دونه داین شمالی را پس از مرگ پدرش رهبری کرد.پدر پدرِ پدربزرگ آراگون اله سار (که هم نام پدر آراگورن بوده و نباید اشتباه شود) آراتورن اول در شمال به مدت ۶۴ سال حکم راند. او تا سن ۱۵۵ سالگی زیست؛ یک زندگی کامل حتی در مقایسه با اجدادش. در عین حال اینگونه ثبت شده که او مرگ نابهنگامی داشت و می توانست که عمر او طولانی تر شود. فرماندهی پس از او به پسرش آرگونویی انتقال یافت.
یادداشت ها:

  1. به نظر می رسد که تاریخ تولد آراتورن اول فقط در کتاب تاریخ سرزمین میانه جلد ۱۲ باشد. مردم سرزمین میانه. که کاملا قابل اطمینان نیست.
  2. آراتورن اول پدر پدربزرگ آراتورن دوم بوده است. با این حال که دونه داین از عمر طولانی بهره می بردند اما این دو آراتورن هیچ گاه موفق به ملاقات یکدیگر نشدند. آراتورن دوم تنها ۲۵ سال پس از مرگ آراتورن اول به دنیا آمد و به نظر می رسد که نام او از نام پدرانش گرفته شده است.
  3. شرایط مرگ آراتورن بصورت راز باقی مانده است. بعدها در دوران سوم، اینکه  حتی دونه داین اصیل بیش از ۱۶۰ سال زندگی کنند غیر معمول بود و به این دلیل که شواهد آن سالها ناقص هستند باید اینگونه در نظر گرفت که آراتورن اول به مرگ طبیعی از دنیا رفته است. (همانگونه که ضمیمه اول کتاب ارباب حلقه های اولیه اینگونه پیشنهاد می کند). اما کتاب چاپ شده بدون نوشتن نحوه ی مرگ او، مرگ آراتورن اول را نابهنگام می داند.
    احتمال دارد که او توسط اورک ها که در زمان فرماندهی پدرش – وقتی او تنها مرد جوانی بود – به تعداد آن ها افزوده شده بود کشته شده باشد. آغاز جنگ میان دورف ها و ارک ها در اوایل دوران حکمرانی آراتورن اول اتفاق افتاده بود که منجر به نبرد سرنوشت ساز نان دو هیریون شد. (در سال پانزدهم فرماندهی آراتورن). پس از اینکه اورک ها متحمل شکست شدند، کسانی از آنها که باقی ماندند به سمت جنوب فرار کردند و همان ها مسبب مرگ شاه والدا، شاه روهان شدند. احتمالا گروهی از ارک ها هم به سرزمین شمالی فرار کردند و در نهایت مسبب کشته شدن فرمانده ی دونه داین در اواخر عمرش نیز، آنها بودند. این تنها برداشتی محض از تاریخ است که با اتفاقات تاریخی شناخته شده در آن زمان تناسب دارد.