آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Aratar

آرشیو برچسب: Aratar

آراتار (بلندمرتبه ترین نیروهای آردا)

«در میان ایشان، نه تن قدرت و حرمتی بسیار داشتند؛ اما یک تن از شمارشان کاسته شد، و هشت تن ماندند، آراتار، بلند پایگان آردا» سیلماریلیون-والاکوئنتا بزرگترین والار هشت تن بودند به نام های مانوه ، واردا، اولمو، یاوانا، آئوله، ماندوس، نیه نا، و اورومه. مانوه به عنوان پادشاه بلندمرتبه ی آردا شد، تمام آن هشت تن در حرمت یکسانی ...

ادامه مطلب »