آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ar-Zimraphel

آرشیو برچسب: Ar-Zimraphel

آر-زیمرافل (ملکه و همسری بی تمایل به آر-فارازون)

زمانی که پادشاه خردمند تار-پلانتیر درگذشت، چوگان شاهی باید به تنها فرزند دخترش میریل میرسید. اما برادر زاده اش، فارازون سلطنت را غصب کرد و میریل را مجبور به ازدواج با خود کرد. او نام آر-زیمرافل را برای همسرش برگزید.  سالها بعد آر-فارازون، به غرب ممنوعه بادبان در کشید تا قلمرو قدسی را پیدا کند و همسرش در جزیره ماند. ...

ادامه مطلب »