آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Anor

آرشیو برچسب: Anor

آنور (نام خورشید به زبان الفی)

تاریخ: اولین روز در سال اول از دوران اول (آغاز سالهای خورشید) موقعیت: در ناحیه پایینی ایلمن خاستگاه: قرار داده شده در جام توسط آئوله، و رها شده در آسمان توسط واردا معنی: آتش اسامی دیگر: آنار، خورشید، واسا عناوین: ستاره روز، قلب آتش، زرد-سیما. نامی برای خورشید به زبان سینداری. این نام در اسامی زیادی مشاهده می شود، مانند ...

ادامه مطلب »