آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Annúminas

آرشیو برچسب: Annúminas

آنومیناس (جایگاهی باستانی برای شاهان آرنور)

شهر پادشاهان آرنور، کنار سواحل دریاچه ی نن اوئیال. این شهر  در کرانه های دریاچه ی شمالی نن اوئیال نزدیک سرشاخه های رود باراندوین، توسط الندیل بنیان نهاده شد. این شهر در طول قرن ها، پایتخت شاهان آرنور و همچنین خانه ی یکی از سه پلان تیر پادشاهی شمال بوده است. شواهد موجود حاکی از این است که این شهر به ...

ادامه مطلب »